ДОВІДКОВЕ БЮРО ЧИТАЧА


Наша нова сторінка стане у пригоді всім, хто навчається. Адже у процесі навчання треба багато самостійно працювати з книгою . "Довідкове бюро" допоможе тобі навчитися самостійно: - працювати з книгою, - підготувати доповідь, - написати реферат, - скласти конспект та ін.

 ЯК ПИСАТИ РЕФЕРАТ     
1. Визначити тему.
2. Підібрати літературу: а) документи, першоджерела; б) монографії, довідники, збірники; в) газетні та журнальні матеріали.
3. Ґрунтовно вивчити літературу. Читаючи книги, необхідно робити виписки цитат, основних думок.
4. Скласти список розділів, який може і бути планом реферату.
5. Продумати план реферату, можливе його розширення.
6. Систематизувати опрацьований матеріал.
7. Остаточно продумати та уточнити план реферату.
8. У кінці реферату слід подавати список використаної літератури.
9. Бібліографічний опис джерела списку літератури подається за такими правилами: - для книг слід вказати: прізвища та ініціали авторів, назви книг, підзаголовкові дані, - місця і назви видавництв, роки видань, кількість сторінок; - для журнальних статей зазначають: прізвища та ініціали авторів, повні назви статей, - скорочені назви журналів, роки, номери, томи, випуски, сторінки; - для статей із книг та неперіодичних збірників повинні бути зазначені прізвищі та ініціали авторів, назви статей, видань, у яких вміщені статті, місця видань, видавництва, роки видань, сторінки.

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ
1. Почитай увесь навчальний матеріал з метою загального ознайомлення зі змістом.
2. З'ясуй значення незрозумілих слів, термінів, понять і висловів за допомогою словника, по записах у робочому зошиті.
3. Розділи навчальний матеріал на частини для кращого засвоєння.
4. Визнач головну думку автора, зроби записи у формі плану, тез.
5. Прочитай текст ще раз і постарайся переказати його зміст по пам'яті.

ЯК СКЛАСТИ ПЛАН ТЕКСТУ ПІДРУЧНИКА
1. Прочитай заголовок параграфа і подумай: який зміст закладено в заголовок?
2. Прочитай уважно даний параграф і виділи в ньому нові терміни (з'ясуй їх).
3. Розглянь і постарайся зрозуміти малюнки і їх частини, що відносяться до тексту.
4. Прочитай текст окремо по абзацам і визнач, про що йдеться в кожному абзаці.
5. Склади план прочитаного тексту (пунктам плану можуть бути заголовки абзаців).
6. Перекажи за складеним планом увесь текст постарайся зрозуміти і запам'ятати його зміст.
7. Дай відповіді на всі запитання в кінці параграфа або на запитання, поставлені вчителем.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ НАВЧАЛЬНОЮ, ДОДАТКОВОЮ І ДОВІДКОВОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ   
1. Використовуючи навчальну, довідкову і додаткову літературу, уточніть, що саме вас цікавить.
2. Подумайте, де найбільша можливість одержати відповідь на запитання, що вас цікавить: підручнику, довіднику чи додатковій літературі.
3. Насамперед використайте підручник, потім - довідник, а тоді - додаткову літературу.
4. Відкриваючи книжку, спочатку прочитайте зміст і покажчик термінів, назв.
5. Залежно від мети використайте такі виді читання: - читання-перегляд, коли книжку переглядають швидко, зупиняючись на окремих сторінках (мета такого перегляду - перше ознайомленні з книгою, одержання певного уявлення про зміст); - вибіркове читання, або неповне, коли читають не весь текст, а тільки потрібні місця; - читання з різних видів запису прочитаного.
6. Відшукавши у книзі потрібний розділ, параграф чи сторінку, не обмежуйтесь побіжним поглядом, а випишіть потрібну для себе інформацію, виділіть основне, складіть план прочитаного.

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ТЕКСТОМ ПАРАГРАФА
1. Уважно прочитай текст параграфа, запитання і завдання до нього.
2. Знайди у тексті відповіді на поставлені питання. Виконай усі завдання.
3. Запам'ятай усі терміни та поняття.
4. Склади план своєї розповіді.
5. Перекажи зміст тексту відповідно до складеного плану, використовуючи у своїй розповіді нові терміни, поняття.
ЯК ПРАЦЮВАТИ З ЦИТАТОЮ
1. Цитатою користуються для уточнення і підтвердження власних думок.
2. Не можна зловживати цитатами.
3. Цитата мас виписуватися так, щоб у ній була закінчена думка автора.
4. Виписувати цитату слід без замін слів, з отриманням усіх розділових знаків, із позначенням пропусків.
5. Кожна цитата береться в лапки.
6. Після цитати вказується джерело: прізвище автора, назва книги, місце і рік видання, номер тому і сторінки.
ЯК ВИБРАТИ КНИГУ ДЛЯ ЧИТАННЯ
1. На книжковій виставці ти завжди знайдеш цікаві книги.
2. У картотеках картки з назвами книг підібрані за окремими темами.
3. Ти можеш сам вибрати книгу з полиць відкритого доступу.
4. За систематичним каталогом можна довідатися, які книги, що цікавлять тебе є в бібліотеці. Всі картотеки, як і книги на полицях, розставлені за галузями знань, в певній системі, тому він так і називається.
5. Переглянь бібліографічні покажчики. Це книги про книги. В них ти знайдеш анотації - короткі розповіді про хороші книги і поради, про що і що читати.
ФОРМА ВЕДЕННЯ ЗАПИСІВ
План - це короткий перелік проблем, що розглядаються в книзі. Він може бути простим, якщо в ньому зазначені лише основні запитання, або складним, якщо поруч з основним є додаткові запитання.
Виписки - це цитати (дослівне відтворення думок автора книги), або короткий, близький дослівного, виклад змісту потрібного уривку тексту. Виписувати з книги теоретичні положення, статичні, хронологічні дані можна як у процесі читання, так і по його завершенні. Цитату обов'язково брати у лапки, а на кожну виписку давати посилання на джерело. Для полегшення наступної систематизації виписок їх краще робити на окремих аркушах або каталожних картках.
Конспект - це короткий письмовий виклад змісту книжки, статті, лекції тощо. Він має бути набагато менший, ніж сама книжка чи стаття. Під час конспектування не слід зловживати скороченням слів, а якщо скорочувати їх, то за загальними правилами; думки слід викладати стисло, своїми словами, виписуючи лише найголовніше і найсуттєвіше, не допускати повторень. Можна використовувати цитати, обов'язково зазначити сторінку, з якої вона виписана. Особливо важливі думки в конспекті варто підкреслювати. Бажано залишати поле для додаткових записів.
Тези - стислий виклад основних ідей прочитаної книги.
Анотація - коротка характеристика прочитаного, яка дає загальну уяву про його виклад, зміст та призначення. Скласти її краще після прочитання всієї книги.
Резюме - короткий заключний виклад наукового повідомлення.
Реферат - короткий виклад змісту книги, наукової роботи або результатів вивчення наукової проблеми в письмовому викладі або у формі публічного виступу.


    Що читати?


Ви часто запитуєте бібліотекаря: “Дайте, будь ласка, почитати щось гарне.” Але різному емоційному стану відповідає різна художня література.
Художнє слово володіє універсальною здатністю пробуджувати уяву, фантазію, переносити в омріяний світ, сприяти інтимному самовираженню через контакт із віртуальним художнім світом.

Тому, якщо ти:

 • прагнеш до емоційної розрядки, то гарна, чуттєва поезія може налаштувати на ліричний лад;
 • хочеш відволіктись від буденних клопотів, то гостросюжетна проза - найкраще читання в такому випадку. Воно скрасить буденність та подарує цілу гаму переживань;
 • хочеш спонукати себе до емоційних роздумів про життя, то зображення людських доль – це читання для тебе;
 • хочеш заповнити свій вільний час, то читання – це змістовне, благородне і приємне проведення дозвілля.

    Як працювати з книгою:

 • Не проявляй байдужість до незнайомих слів. Зустрілося незрозуміле слово – з’ясуй його значення за допомогою словника.
 • Читай осмислено. Навіть не вголос треба читати виразно, інтонувати речення різних видів, додержувати необхідних логічних наголосів.
 • Читай з олівцем. Важливе – занотуй. А якщо книжка власна – відміть те, що потрібно, чи важливо.
        Чи вміємо ми читати?
Наші поради:

Залежно від комунікативного завдання розрізняють кілька видів читання

 • Переглядове читання. Переглядове читання дає найзагальніше уявлення про тему і коло питань, яки розглядаються у тексті. Це швидке вибіркове читання. До нього вдаються при первинному ознайомленні зі змістом нової публікації, щоб визначити, чи є в ній потрібна інформація, і вирішити, чи варто її читати.
 • Ознайомлювальне читання. Це пізнавальне читання “для себе”. Так читають зазвичай художні твори, періодику, науково-популярну літературу, якщо вони не є предметом спеціального вивчення.
 • Вивчальне читання. До цього читання вдаються, якщо виникає потреба якнайповніше і найточніше зрозуміти, критично осмислити й з певною метою відтворити наявну в тексті інформацію. Це вдумливе і неспішне читання, яке передбачає повторне перечитування окремих частин.
 • Пошукове читання зорієнтоване на читання газет і спеціальної фахової літератури. Його мета – знайти в тексті конкретну інформацію.
Як продовжити молодість книги?
 • Книги бояться сонячних променів: не читайте книги на сонці.
 • Книги бояться вологи: не читайте книги у ванній кімнаті, на річці чи морі, під дощем.
 • Не читайте книги під час приготування або вживання їжі, не беріть їх брудними руками.
 • Книги бояться пилу, чистіть їх пилососом.
 • Не загинайте листки, не кладіть у книгу товстих предметів.
 • Зберігайте книги в шафах чи на полицях із скляними дверцятами.
Бібліотечна консультація
Книжок дуже багато. Прочитати всі ми не в змозі, та це і не потрібно, бо не кожна книжка варта нашої уваги. Якщо ви розгубилися в книжковому просторі, якщо ви не маєте порадника щодо читання, - звертайтеся до бібліотекаря. Він порадить вам книжку, враховуючи ваш вік та читацькі смаки. Дивіться рекомендаційні списки.  Вони складаються із списків обов’язкової та додаткової літератури (української та зарубіжної).
Дивіться :

Читацькі списки для сучасних школярів: українська література   Як правильно оформити курсову чи дипломну роботу

Що слід розуміти під "електронним підручником"?

Немає коментарів:

Дописати коментар