четвер, 22 листопада 2012 р.ТРАГІЧНА ПАМ'ЯТЬ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933рр.


Письменники і поети про Голодомор
У тридцять третьому
і я на світ з'явився
в козацькому,
вербовому краю,
коли в селі
голодомор чинився
і нищили всю
націю мою...

Бідняк Г. "Як вижив я..." // Голодомор. Ціна життя / Григорій Бідняк. - Дніпропетровськ, 2007. - С. 61 - 62.Історія втілення теми голодомору 1932 - 1933 років в українській літературі стала часткою всезагальної української історії, в якій питання історичної правди у радянські часи перебували під пильним оком держави, набували суб'єктивного забарвлення, а тому замість відображення реальних подій створювався міф про радянську дійсність, культура, яку нині влучно означено культурою соцреалізму.
Перед випуском у світ твори радянської доби про село, яке перед війною зазнало мільйонних людських втрат і увійшло у війну спустошене, особливо пильно перевірялися цензурою. Од-нак творча думка митців поверталася в те минуле долями своїх персонажів. І якщо не можна було писати об'єктивно, то заклада-лася інформація про певні труднощі, які нині розшифровуються як своєрідно закодоване засвідчення правди.
У радянській літературі, намагаючись показати труднощі українських хліборобів у 30-ті роки, письменники звертали увагу на те, що люди недоїдають, голодують, вмирають.
На теренах України література з максимальним відображен-ням трагедії голодомору 1932 - 1933 років починає з'являтися вже в роки перебудови. Оповідання, повісті, що базувалися на ав-тобіографічних спогадах-враженнях, друкуються насамперед у періодичних виданнях, шокуючи читачів оголеною правдою.
Вшановуючи пам'ять померлих та усіх, хто зазнав голодомор, українська література художнім словом підтверджує свідчення очевидців, що зафіксовані в документах, показує, якими були ці жахливі роки. Це як контрольне нагадування в осмисленні майбутнього України.
Андрусяк Б. Не мовчімо! / Богдан Андрусяк // Літ. Україна. - 2007. - 15 листоп. (№ 44). - С. 6.
Про поему Ніни Вінграновської "Голодомор".
Баклай Н. Лубни : іст. поема / Н. Баклай. - Глобине (Полтав. обл.) : Поліграфсервіс, 2004. - 48 с. : іл.
Сюжетна лінія поеми "Лубни" охоплює найважливіші події життя українського народу у Полтавському краї, зокрема на Лубе-нщині. Авторка передає своє сприйняття історичних подій, трагедії голодомору, Великої Вітчизняної війни та проблеми сьогодення.
Барва смерті - 33-й : ст., спогади, фольклор / авт.-упоряд. Л. Сердунич. - Хмельницький : [б. в.], 2004. - 66 с. : іл.
84.4Укр62
Б 25
Барка В. К. Жовтий князь : роман / В. К. Барка. - К. : Київ. правда, 2003. - 320 с.
У романі відтворені реальні події голодомору. Твір звучить як застереження від помилок минулого, від перекручення історичної правди. Він нагадує тим, хто сумує за минулим, прагне "твердої руки", що може статися з цілим народом.
84.4Укр6
Б 38
Бедзик Ю. Д. Гіпсова лялька : роман / Ю. Д. Бедзик. - К. : Дніпро, 1989. - 253 с.
У романі Юрія Бедзика "Гіпсова лялька" розповідається про життя знедолених селян в період голодного 1933 року.
84.4Укр6
Б 67
Бідняк Г. Голодомор: поезії / Г. Бідняк. - Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2007. - 271 с.
Книга "Голодомор" - це слово поета про штучно створений комуністичним режимом справжній геноцид, спрямований на знищення української нації.
Бровченко В. "Мені не треба в світі більш нічого...". Голод-33. У тих степах... Повернення Богородиці : [поезії] / Володимир Бров-ченко // Українознавство. - 2007. - № 4. - С. 18 - 20.
Гудима А. Д. Кара без вини : роман / А. Д. Гудима. - К. : Урожай, 1993. - 282 с. : іл.
84.4Укр7-44
Г 97
Гуцало Є. П. Сльози божої матері : повісті / Є. П. Гуцало. - К. : Молодь, 1990. - 264 с. 
Видання містить повісті "Голодомор", "Безголов'я", "Про-кляття", де автор розкриває життя людей у важкі часи української історії.
84.4Ук 7-44
Д 46
Дімаров А. В тіні Сталіна : повісті / А. Дімаров. - К. : Дніп-ро, 1990. - 176 с.
63.3(4Укр)6
Д 43
Дзюба І. Пастка. Тридцять років зі Сталіним. П'ятдесят років без Сталіна / І. Дзюба. - К. : Криниця, 2003. - 144 с.
63.3(4Укр)616-4
И 49
Ильяшук М. Сталинским курсом : повесть-быль / М. Илья-шук. - К. : Меморіал, 2005. - 504 с.

84.4Укр6
К 30
Качуровський І. В. Село в безодні : поема / Ігор Васильович Качуровський ; передм. І. М. Дзюби. - К. : Вид. дім "КМ Акаде-мія", 2006. - 85 с.
У поемі створено узагальнений образ українського села 1932-1933-го років, що до краю зубожіло внаслідок сталінської колек-тивізації, знекровилося штучним голодомором.
84.4Укр6
К 43
Кирій І. Голодна весна : автобіогр. повість./ І. Кирій. - К. : Молодь, 1993. - 256 с.
84.4Укр6
К 43
Кир'ях С. І. Стежками лихоліття : роман-спогад / Степан Кир'ях. - Рівне : Азалія, 2007. - 256 с.
У книзі широко і колоритно відтворено події 30-60-х років минулого століття на Рівненському Поліссі, зокрема на Степан-щині, свідком, яких автор був безпосередньо.
Кірімов І. Біль : вірші / І. Кірімов. - Ужгород : І В А, 2004. - 96 с.
Збірка містить поему "Хотів би вам переповісти...", яка роз-криває тему голоду 1932 - 1933 років.
84Ук6
К 52
Клен Ю. Прокляті роки // Вибране / Ю. Клен, упоряд., авт. пе-редм. та приміт. Ю. Ковалів. - К. : Дніпро, 1991. - С. 109 - 129.
В поемі "Прокляті роки" Ю. Клен зобразив жахливу реаль-ність голодомору 1933 року, а саме сваволю карально-репресивного апарату, жертвами якого стали понад три четверті українських письменників.

84.Ук7-44
К 59
Козаченко В. П. Коні воронії: дума про Матір : [роман] / В. П. Козаченко. - К. : Рад. письменник, 1989. - 455 с.
У романі правдиво відображено події, що відбувались на Україні, а саме: колективізацію з її позитивними і негативними наслідками, репресії невинних людей, голод і масове вимирання сільського населення.
84Ук7
Л 22
Лановенко П. К. Невмирущий хліб : роман / П. К. Лановен-ко, худож. Є. В. Попов. - К. : Дніпро, 1981. - 344 с. : іл.
84.4Укр63
М 15
Мак О. Каміння під косою : повість / Ольга Мак. - 2-ге вид. - К. : "Глобус", 1994. - 126 с.
Повість визнано за "найкращий" твір для молоді з тематики голодомору.
Матюшенко Б. У жорнах голодоморів : хроніки / Б. Матю-шенко. - Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2004. - 232 с.
Мельник І. У пеклі голодомору : вірші / І. Мельник. - Дніп-ропетровськ : ІМА-прес, 2003. - 48 с.
84.4Укр6
М 48
Мельник М. Є. У диких заростях малини : роман / М. Є. Ме-льник. - К. : Укр. письменник, 1992. - 384 с.
Роман Миколи Мельника охоплює період від перших років ко-лективізації на Україні - до перших неформальних об'єднань молоді у м. Києві та у м. Львові в 60-х роках. Герої роману проходять через тяжкі тортури - голод, розруху, війни.

63.3(4Укр)616
М 71
Міщенко О. В. Безкровна війна : кн. свідчень / О. В. Міщен-ко. - К. : Молодь, 1991. - 176 с.
63.3(4Укр)616
М 86
Моцний А. Страшна правда голодомору (спогади про голо-домор 1932 - 1933 років) : [худож.-автобіогр. повість]. - Львів, 2000. - 175 с.
63.3(4Укр)616-4
М 90
Мулик М. І. Трагедія нації : худож.-публіц. вид. / М. І. Му-лик. - Івано-Франківськ, 2003. - 82 с.
Нагірняк І. Жіноча доля : п'єси / Іван Нагірняк, передм. М. Лазарука. - Чернівці : Букрек, 2005. - 231 с.
Книга І. Нагірняка включає чотири п'єси - "Жіноча доля", "Гнат Перевесло", "Пастушок на літо" та "Мелодія давньої юно-сті".
У драмі "Гнат Перевесло" висвітлено зболену тему голодо-мору на Буковині 1946-1947 років.
63.3(4Укр)616-4
Н 30
Народні оповідання: Голодомор 1932 - 1933 р. / упоряд. М. Зінчук. - К. : Муз. Україна, 1993. - 96 с.
84.4Укр6
О-79
Осьмачка Т. С. Старший боярин. План до двору : романи / Тодось Степанович Осьмачка. - К. : Укр. письменник, 1998. - С. 100 - 235.
Твір Т. С. Осьмачки "План до двору" є літописом злочинного винищення українства в період примусової колективізації, усіх жахливих жорстокостей НКВС.
84.(4Укр)6
П 15
Пам'ять, закарбована у слові: Письменники Луганщини про голодомор 1932 - 1933 років / упоряд. Ірина Магрицька. - Луганськ : Промдрук, 2008. - 80 с.
Тема Голодомору 30-х років не може залишити байдужим людство. Найтрагічніша сторінка української історії більшою мі-рою відбита в документальних працях, виданих в останні роки в даному виданні.
Рабенчук В. С. Тінь перста вказівного, або Дожити б до Іва-на Купала : худож. проза, публіц. / Рабенчук Володимир Семено-вич. - Вінниця : ДП "ДКФ", 2006. - 303 с.
Книга прози "Тінь перста вказівного" - про любов і нена-висть, трагічні блукання стежками віри і вірувань сучасних укра-їнців, про життєві поневіряння жінки, що пройшла через голод 1932 - 1933 років, війну, концтабори.
84.4укр61
С 17
Самчук У. О. Марія. Хроніка одного життя : роман / Улас Самчук, підгот. тексту та післямова С. П. Пінчука. - К. : Укр. письменник, 1999. - 189 с. 
Роман Уласа Самчука "Марія" художній твір про голодомор тридцять третього року і насильницьку колективізацію, про так зване "розкуркулення" справжніх господарів землі, про трудів-ників-хліборобів.
84.4Укр6
С 66
Сосюра В. М. Третя рота : роман / В. М. Сосюра, упоряд., авт. післямови, прим. С. Кальченко. - К. : Укр. письменник, 1997. - 351 с.
У біографічному романі "Третя рота" Володимира Сосюри відтворено події 20-50-х років минулого століття. Значна частина книги присвячена голодомору 1932-1933 років, свідком, якого був автор.
Таран М. П. Розіп'яте село : свідчення очевидців про нищення селянства Гребінківщини в 30-х та 40-х роках ХХ століття / М. П. Таран, упоряд. і ред. В. П. Іванців. - Біла Церква : Сільський майдан, 1995. - 57 с.
Відродити історичну пам'ять, зліквідувати "білі плями" в свідомості земляків - таке завдання ставить автор, пропонуючи увазі читача свідчення очевидців голодоморів та репресій 30-х і 40-х років на Гребінківщині Київської області.
84Ук7-5
Т 93
Тичина П. Голод : вірш // Сонячні кларнети : поезії / Павло Тичина. - К. : Дніпро, 1990. - С. 168.
63.3(4Укр)616
Х 19
Хандрос Б. Н. Смертні листи : док. повість / Б. Н. Хандрос. - К. : Дніпро, 1993. - 124 с. : іл.
84Ук7
Х 34
Хвильовий М. Голод : вірш // Твори у двох томах. - Т. 1. / Микола Хвильовий. - К. : Дніпро, 1990. - С. 67.
Шамрай М. 33-й, убивчий : [вірш] / Микола Шамрай // Літ. Україна. - 2008. - 13 берез. (№ 10). - С. 5.

Немає коментарів:

Дописати коментар